Partner
5 min

Gode kundeopplevelser starter med de ansatte: Velt satser på Huma

Den viktigste enkeltfaktoren for å levere gode kundeopplevelser - er dine ansatte! Skal du lykkes her, må din bedrift være strukturert over tid. Vi implementerer gode rutiner og prosesser for våre kunder - noe som vil spare dem for tid og penger samtidig som de bygger en sterkere bedriftskultur.

Vi har kanskje ikke så mye med erfaring med HR-systemer fra tidligere, men vi vet hvordan man skaper lønnsomme bedrifter. Og lønnsomhet er en direkte konsekvens av gode opplevelser for kunder, og det starter med å gjøre hverdagen enklere for folk. Derfor tilbyr vi nå Huma, det eneste HR-systemet som kombinerer moderne teknologi og nordisk HR-kompetanse. Når våre kunder vurderer nye HR-systemer ønsker vi at Huma skal være det første de tenker på.

Skaper sømløse hverdager

“hvor mange har ikke hatt høy puls og revet seg i håret over et IT-system som ikke virker? Eller irritert seg grå av interne prosesser med byråkratisk treghet lik dem man kunne forvente å få på Stortinget? Eksempler som dette er dessverre gjenkjennbare for de fleste, og er store tidstyver som samtidig skaper dårlig stemning og ikke minst koster bedriften mye penger både i form av tid brukt, men også i form av misfornøyde kunder og ansatte"
- Thomas Brustad, Daglig leder hos Velt


Å skape sømløse hverdager er sentralt for oss som et kompetansehus.  Kundene våre opplever å ha mye bedre kontroll på kundereisen takket være bruk av digitale systemer fordi disse forsterker relasjonen mellom kunde og virksomhet. Her er selve investeringen i system og prosess et viktig steg mot å digitalisere internt slik at bedriften står i en mye sterkere posisjon.

Kom i gang med ferdig malverk

Som eksperter på IT-systemer er det en selvfølge at systemene vi tilbyr skal være moderne. Men det i seg selv hjelper lite om kunden ikke har dedikerte HR-eksperter til rådighet. - Huma løser dette på en svært elegant måte, ved å inkludere ferdig malverk og innhold basert på norsk lov og retningslinjer. Personalhåndbok, kontrakter, rutiner for onboarding og medarbeidersamtaler er klart til bruk og gir enorm verdi.

“Et moderne HR-system effektiviserer administrative oppgaver som persondata, onboarding og dokumenthåndtering, noe som bidrar til en positiv ansattopplevelse, økt tilfredshet og produktivitet ved å frigjøre tid til kjerneoppgaver. Det er vanskelig å hente gevinst fra et HR-system som ikke brukes av de ansatte, og dette har IT-konsulentene i Velt identifisert for lenge siden. Det handler om å senke terskelen for gode ansattoppelvelser"
- Emily Kallhovde, Partneransvarlig i Huma


Tips for en god ansattopplevelse 🌟

  1. Automatisér administrative oppgaver: Bruk et moderne HR-system for å frigjøre tid til mer meningsfulle oppgaver
  2. Legg til rette for regelmessige tilbakemeldinger
  3. Verdsett mangfold, anerkjenn prestasjoner, og oppmuntre folk til å bidra
  4. Invester tid i opplæring og faglig utvikling
  5. Tilby fleksible arbeidsordninger
  6. Opprett ordninger som fremmer velvære og god helse
  7. Skap tillit og engasjement ved å være en transparent og inkluderende arbeidsgiver

Til slutt handler det om å satse på de ansatte for å skape suksess. Med moderne HR-systemer som Huma, kan bedrifter få på plass effektive rutiner som gjør hverdagen enklere og mer produktiv. Det gir en bedre arbeidsplass, fornøyde kunder, og økt lønnsomhet. Når de ansatte trives, blomstrer bedriften. Når våre kunder vurderer nye HR-systemer ønsker vi at Huma skal være det første de tenker på.

Om Huma

Huma er det eneste HR-systemet som kombinerer moderne teknologi og nordisk HR-kompetanse. Lett å bruke og lett å like, med fiks ferdige integrasjoner, verktøy for kontrakter, lagring av dokumenter i henhold til GDPR, onboarding, håndbøker, ansattutvikling, møter og innsikt som knagger for HR-arbeidet i små- og mellomstore bedrifter. Gratis mobil app og 0,- i oppstart. Kom i gang gratis her.

Om Velt

Vi er et kompetansehus med fokus på ansatt- og kundeopplevelser og har spisskompetanse på blant annet systemer og arbeidsflyter. Som første norske Premium Partner hos Freshworks, hjelper vi i dag virksomheter som Sparebank1 SR-bank Forretningspartner, Sport Outlet og Sjøfartsdirektoratet og mange flere med å levere enestående kundeservice.

En god kundeopplevelse starter med fornøyde ansatte, og vi i Velt hjelper våre kunder med å skape en friksjonsfri hverdag. Derfor tar vi nå Huma inn i systemporteføljen vår for vi tror at det blir en veldig bra match.

Fabian Gomez
Salgs- og markedsansvarlig
Skap en mer effektiv og produktiv opplevelse for dine kunder.
Book et møte med oss
Følg oss på våre kanaler

Liknende innhold

Ops, her var det ikke noe akkurat nå.

Vi hjelper din bedrift skape mer verdi

Med fokus på gode kunde- og ansattopplevelser, ønsker vi å hjelpe bedrifter nå deres målsetninger.
Kontakt oss